Selecteer een pagina

Project Frans

Bevordering van het onderwijs in de Franse taal

De AIM-methodiek wordt gekenmerkt door kernwaarden als doeltaal-voertaal, impliciet, inductief, onderdompeling en “usage-based” en waarbij de primaire focus de spreekvaardigheid ligt.

Actief houden van de woordenschat

Voor het herhalen van de woordenschat wordt gebruik gemaakt van VocuLearn.

AIM-Methodiek Frans

De bevordering van het onderwijs in de Franse taal

Wim Gombert

Eerstegraads docent Frans

{

Mijn missie is om de Franse taal te behouden in het onderwijs en ik denk dat dit alleen kan als we er in slagen om de spreekvaardigheid op een hoger niveau te brengen.

AIM-Methodiek Frans

Deze methodiek is in ontwikkeling in de bovenbouw van het vwo. De eerste examenresultaten zijn veelbelovend. Er zijn nog geen ervaringsgegevens voor de bovenbouw van de havo. Vanaf 2019 zal de methodiek hier ook ingezet worden.

De vwo-klassen waarin de methodiek gebruikt wordt zijn gemengd samengesteld: De helft van de leerlingen heeft in de onderbouw de AIM-methode gehad en de andere helft heeft tamelijk expliciet gewerkt met Grandes Lignes. Deze laatste groep leerlingen heeft doorgaans een jaar nodig om hun spreekangst kwijt te raken.

Het zal nooit een ‘klassieke’ methode worden met boeken die klaar voor gebruik zijn. Het is een methodiek die een blauwdruk verschaft voor veel eigen lesmateriaal en de docent aanzet om voortdurend lesmateriaal te vernieuwen.

Kenmerken

Enkele kenmerken van de AIM-Methodiek

Z

Doeltaalgebruik in de les

Dit draagt bij aan de reductie van de spreekangst en aan de onderdompeling in de Franse taal.

Z

Ontwikkeling van de spreekvaardigheid

80% van de activiteiten in de les richten zich voor op de ontwikkeling van de spreekvaardigheid.

Z

Angst om fouten te maken reduceren

Voor de ontwikkeling van de spreekvaardigheid is het van belang activiteiten te doen die de angst om fouten te maken reduceert.

Z

Onderdompeling, ofwel high input

Activiteiten in de les maar ook thuis moeten ervoor zorgen dat leerlingen zodanig blootgesteld worden aan de Franse taal.

Z

Impliciet en inductief

Grammatica wordt inductief aangeboden. Lees- en luisterstrategieën worden impliciet geleerd.

Z

Met VocuLearn onderhouden van woordenschat

Voor het activeren en onderhouden van de woordenschat wordt VocuLearn gebruikt, dat werkt met het principe van ‘spaced repetition’ en ‘retrieval practice’ (the testing effect).

Aanvraag digitaal leermiddel VocuLearn voor de AIM Methode van Project Frans

13 + 9 =

Start vandaag!

Waarom kiezen scholen, organisaties, en bedrijven voor VocuLearn? Lees meer over onze mogelijkheden of ervaar zelf het gemak van efficiënt woordjes leren voor een goed beklijvend resultaat.

Bekijk alle mogelijkhedenContact voor licentie